Služby

Služby

Provádíme dodávky a montáže vzduchotechnických a klimatizačních zařízení v kancelářských komplexech, obchodních a nákupních centrech, průmyslových objektech, veřejnoprávních prostorách, občanské výstavbě.

Součástí předání hotového díla je nastavení všech provozních parametrů a vzduchotechnické zaregulování celého systému.

Tyto dodávky provádíme tzv. „na klíč“ včetně dodávky a montáže MaR těchto zařízení, oživení, uvedení do provozu a zaučení obsluhy před uvedením do provozu.

V rámci realizace vzduchotechnických systémů nabízíme a provádíme napojení vzduchotechnických jednotek na ústřední vytápění, chlazení, silnoproudé zapojení a MaR.

Součástí našich realizací je i komplexní řešení vzduchotechniky pro rodinné domy:

Realizaci vzduchotechniky rodinných domů jsme schopni na požadavek zákazníka doplnit o dodávku a zprovoznění tepelných čerpadel.

Pro naši společnost není problém realizovat zakázky jak malého rozsahu, tak i zakázky velkých objemů.

Vize

Chceme trvale patřit mezi přední české firmy specializující se na komplexní řešení v oblasti úpravy vnitřního klimatu pro nejširší okruh zákazníků.

Nabízíme Vám vstřícnost, operativní řešení Vašich požadavků, poctivý a spolehlivý přístup.

Servis

Provádíme záruční i pozáruční servis vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.

Zajistíme vám bezpečný provoz Vašich zařízení a v případě reklamace vadného výrobku i bezproblémovou a rychlou opravu.

Pro maximální pohodlí a spokojenost nabízíme uživatelům uzavření výhodných dlouhodobých paušálních servisních smluv, kdy veškeré starosti s provozem Vašeho vzduchotechnického zařízení přebírá naše firma.

Jedná se také o zajištění bezproblémových přechodů na zimní nebo letní období, výměny filtrů, opravy do určitého smluveného termínu apod.

Technické poradenství

Dále nabízíme technické poradenství při výběru vhodného vzduchotechnického zařízení pro vaše potřeby na základě vašich požadavků včetně návrhu projekční řešení přímo na míru, případně celé realizace a předání hotového díla.

Provádíme také technická posouzení a repase zastaralých vzduchotechnických zařízení.

Revize protipožárních klapek

Před uvedením do provozu je nutné otestovat protipožární klapky pomocí funkčních zkoušek, především se zjišťuje jejich funkčnost a kontroluje provedení protipožárního zaizolování od požární dělící konstrukce.

Protože se jedná o vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, je nutno podle § 8 odst. 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb. vykonávat pravidelné kontroly provozuschopnosti minimálně 1x za rok pokud výrobce, projektová dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

Tyto kontroly musí provádět odborně způsobilá osoba, zpravidla proškolená výrobcem požárních klapek na základě získaného oprávnění.

Pracovníci naší firmy jsou patřičné vyškoleni, provádí tyto kontroly dle platných legislativních předpisů a po vykonaných úkonech automaticky vystaví příslušné dokumenty, resp. zapíšou do požární knihy.

Naše činnost

  • Realizace vzduchotechniky a klimatizace
  • Realizace rekuperace a tepelná čerpadla pro rodinné domy
  • Realizace MaR
  • Realizace topení, chlazení, elektro při dodávkách vzduchotechniky
  • Servis vzduchotechnických a klimatizačních zařízení
  • Revize požárních klapek
  • Projekční činnost
  • Poradenská činnost

kontaktujte nás

Líbí se Vám naše práce?
Rádi zodpovíme všechny Vaše otázky a připravíme pro vás kalkulaci.

zavolejte

Marcel Žák

+420 604 798 918

Jednatel

Patrik Žák

+420 605 311 203

Vedoucí realizace

Radoslav Bača

+420 605 238 090

Vedoucí realizace

Jiří Kolouch

+420 603 217 102

Projektové a technické oddělení

Lenka Kovářová

+420 731 252 886

Obchodní zástupce - nabídky

napište

Kliknutím na tlačítko odeslat, dávám souhlas se zpracováním mých osobních dat.